/> /> /> />

Projekt READ ON

Opublikowany

Innowacyjny projekt wspierający czytelnictwo  w języku angielskim wśród uczniów klas IV-VIII

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu  READ ON  przygotowanego przez Oxford University Press Polska.

Ideą jest zachęcenie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności. Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych to kluczowe umiejętności XXI wieku. Czytanie angielskiej literatury w oryginale wzbogaca umiejętności językowe i  poszerza wiedzę z zakresu literatury.

W naszej szkole w projekcie bierze udział  grupa  uczniów z klasy IVa, IVc, VIIc i VIIe.  Projekt jest koordynowany przez p. Magdalenę Gałach. Przystępując do niego uczniowie  otrzymali do dyspozycji zestaw 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce oraz na odpowiednim poziomie językowym, dostosowanym do podstawy programowej w klasach IV-VIII. Uczestnicy czytają książki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i rozwijają kompetencje czytelnicze zgodnie ze swoim aktualnym poziomem znajomości języka. Każdy uczeń w klasie, niezależnie od poziomu znajomości języka, ma możliwość doskonalenia umiejętności w sposób dostosowany do swoich potrzeb. Dzieci są zachęcane do przeczytania w ciągu roku szkolnego jak największej liczby książek i dzielenia się swoimi wrażeniami i opiniami na ich temat, wykonując różnorodne zadania i projekty.

Korzyści wynikające z udziału w projekcie READ ON:

  • zmiana nastawienia uczniów do czytania (niezależnie od języka)  i nastawienia do nauki
  • rozwój kompetencji językowych i czytelniczych leżących  u podstawy sukcesów edukacyjnych
  • poprawa osiągnięć uczniów w zakresie umiejętności posługiwania się językiem
  • włączenie w proces edukacyjny uczniów ze specjalnymi potrzebami