/> /> /> />

Projekt READ ON

Innowacyjny projekt wspierający czytelnictwo w języku angielskim wśród uczniów klas IV-VIII

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła kontynuuje udział w projekcie READ ON. Nauczycielki języka angielskiego p. Magdalena Gałach oraz p. Anna Olczak zachęcają uczniów kl. IV- VI do sięgania po anglojęzyczne książki, które nie tylko przynoszą przyjemność z czytania, ale także znacząco wzbogacają zasób słownictwa i doskonalą warsztat językowy.


W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła kontynuuje udział w projekcie READ ON. Pod przewodnictwem nauczycielek języka angielskiego p. Magdaleny Gałach, p. Anny Olczak oraz p. Magdaleny Lenart klasy 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a i 6b wzbogacają swoje umiejętności czytelnicze w języku angielskim.

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu  READ ON  przygotowanego przez Oxford University Press Polska.

Ideą jest zachęcenie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności. Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych to kluczowe umiejętności XXI wieku. Czytanie angielskiej literatury w oryginale wzbogaca umiejętności językowe i  poszerza wiedzę z zakresu literatury.

W naszej szkole w projekcie bierze udział  grupa  uczniów z klasy IVa, IVc, VIIc i VIIe.  Projekt jest koordynowany przez p. Magdalenę Gałach. Przystępując do niego uczniowie  otrzymali do dyspozycji zestaw 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce oraz na odpowiednim poziomie językowym, dostosowanym do podstawy programowej w klasach IV-VIII. Uczestnicy czytają książki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i rozwijają kompetencje czytelnicze zgodnie ze swoim aktualnym poziomem znajomości języka. Każdy uczeń w klasie, niezależnie od poziomu znajomości języka, ma możliwość doskonalenia umiejętności w sposób dostosowany do swoich potrzeb. Dzieci są zachęcane do przeczytania w ciągu roku szkolnego jak największej liczby książek i dzielenia się swoimi wrażeniami i opiniami na ich temat, wykonując różnorodne zadania i projekty.

Korzyści wynikające z udziału w projekcie READ ON:

  • zmiana nastawienia uczniów do czytania (niezależnie od języka)  i nastawienia do nauki
  • rozwój kompetencji językowych i czytelniczych leżących  u podstawy sukcesów edukacyjnych
  • poprawa osiągnięć uczniów w zakresie umiejętności posługiwania się językiem
  • włączenie w proces edukacyjny uczniów ze specjalnymi potrzebami