/> /> /> />
LepszaSzkola

Projekt „Lepsza Szkoła”

Nasza szkoła od roku 2019/2020 bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, który pomaga w osiąganiu lepszych wyników nauczania z matematyki. Uczestniczą w nim uczniowie klas IV- VIII.  

W ramach projektu uczniowie trzykrotnie w ciągu roku szkolnego będą rozwiązywać nadsyłane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe standaryzowane testy diagnozujące „Sesje z plusem”: 

  • na wejście – do diagnozy wstępnej na początku roku,
  • w połowie i na koniec roku szkolnego – sprawdzające postępy uczniów przez cały okres nauki. 

Na podstawie wykonanych testów zostaną sporządzone raporty cykliczne, które zawierają analizę wyników po każdym teście: 

  • wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich, 
  • informacja, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności, 
  • miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy.