/> /> /> />

Projekt „Gennialna” szkoła

Nasza szkoła znalazła się w gronie szkół , które wykorzystują nowoczesne technologie do swoich działań edukacyjnych i promocyjnych.