/> /> /> />
twinning

Projekt eTwinning w klasie 6a

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że od listopada 2019r. nasza szkoła bierze udział w partnerskim projekcie eTwinning pt. „My country, my pride” ze szkołą partnerską w Chorwacji. W realizację projektu zaangażowana jest klasa 6a pod opieką p. Magdaleny Gałach. W trakcie realizacji będziemy poznawać kulturę, tradycyjne jedzenie, znane osoby oraz atrakcje turystyczne naszego partnerskiego kraju. W listopadzie klasa 6a przygotowała plakaty dotyczące polskich symboli narodowych, a w grudniu- kartki ze świątecznymi życzeniami. Po przerwie świątecznej nasi uczniowie także otrzymali kartki od przyjaciół z Chorwacji. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z naszych dotychczasowych działań.

Twinning to społeczność szkół w Europie.

Co to jest eTwinning? eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół
w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich.

Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, tak by szkoły w prosty sposób mogły tworzyć
w ramach różnych dziedzin krótko – i długoterminowe partnerstwa.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet, współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, promuje naukę języków obcych, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Więcej informacji na stroniehttp://www.etwinning.pl