/> /> /> />
insta.ling

Program „Insta.Ling”

Od października 2018r. Szkoła Podstawowa 132 bierze udział w internetowym programie wspomagającym naukę języków obcych Insta.Ling dla Szkół. Nauka słówek czterech klas czwartych i jednej klasy piątej jest koordynowana przez p. Magdalenę Gałach.

          Aplikacja Insta.Ling powstała jako odpowiedź na potrzebę efektywnej i bezwysiłkowej nauki słówek. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu.

          Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i bez wątpienia poradzi sobie z nią każde dziecko. Nie wymaga również instalacji żadnego oprogramowania – jest dostępna on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu można jej używać nie tylko w domu, lecz również na wyjeździe. Nie tylko na komputerach stacjonarnych, lecz również na tabletach i telefonach komórkowych.

         Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:https://instaling.pl/

Od roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła aktywnie uczestniczy w programie Insta.Ling dla Szkół -bezpłatna strona internetowa do nauki słówek. W roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole uczniowie korzystają z możliwości nauki słówek z języka angielskiego pod opieką p. Magdaleny Gałach oraz pod opieką p. Katarzyny Piwowarskiej. Nauczyciele języków obcych przydzielają słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie powtarzają je w domu. Nauczyciele i uczniowie dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce. Jest to przyjemny sposób przyswajania słownictwa przy użyciu nowoczesnych technologii.