/> /> /> />
Akademia Bezpiecznego puchatka

Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Potwierdzenie zgłoszenia do XII-tej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”, realizowanej w roku szkolnym 2020/2021.

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zgłoszenie do XII edycji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Celem akcji jest pokazanie dzieciom jak unikać zagrożeń podczas codziennych aktywności – na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Materiały edukacyjne zostały stworzone w oparciu o techniki efektywnego uczenia opracowane przez metodyków, których zastosowanie z pewnością ułatwi zapamiętanie przyswajanego materiału. W tegorocznej edycji materiały zostały dostosowane do ewentualnej nauki zdalnej.

Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji. W programie wzięło już udział łącznie niemal 2 miliony dzieci. Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy.