/> /> /> />

Poszukiwany fotograf

Rada Rodziców poszukuje fotografa, który wykona zdjęcia naszym dzieciom w pierwszym lub drugim tygodniu września 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi wymaganiami poniżej i przesyłania Państwa propozycji wraz z portfolio na adres rrsp132@gmail.com, podając w tytule: propozycja wykonania zdjęć – wrzesień 2023. Ogłoszenie wyboru zleceniobiorcy nastąpi do końca lipca 2023.

Podstawowe wymagania:

  1. dostępność jeden tydzień w miesiącu wrześniu;
  2. wykonanie zdjęć indywidualnych oraz klasowych (do wyboru tradycyjnych lub niestandardowych w zależności od decyzji klasy);
  3. możliwość wykonania zdjęć do dokumentów, koleżeńskich, portretowych,
  4. wykonanie tablo dla klas 8 i/lub 3;
  5. różnorodność scenografii do wyboru,
  6. zamówienia i płatność za zdjęcia online,
  7. rabat ilościowy, np. dla rodzeństw,
  8. możliwość zamówienia wersji elektronicznej zdjęcia/zdjęć,
  9. termin realizacji zamówienia do 2 tygodni,
  10. gratis dla szkoły – proponowany: nieodpłatne użyczenie fotobudki bez limitu nawydarzenie szkolne, zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły – opcjonalne, do negocjacji.