/> /> /> />

Poszukiwany fotograf – ogłoszenie Rady Rodziców

Rada Rodziców poszukuje fotografa, który wykona zdjęcia naszym dzieciom w pierwszym lub drugim tygodniu września 2022. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi wymaganiami poniżej i przesyłania Państwa propozycji na adres rrsp132@gmail.com podając w tytule: propozycja wykonania zdjęć – wrzesień 2022.

Propozycję współpracy należy przesłać do 30 czerwca 2022. Ogłoszenie wyboru zleceniobiorcy nastąpi do końca lipca 2022.

Podstawowe wymagania:

1. dostępność jeden tydzień w miesiącu wrześniu
2. wykonanie zdjęć indywidualnych oraz klasowych (do wyboru tradycyjnych lub niestandardowych w zależności od decyzji klasy)
3. możliwość wykonania zdjęć do dokumentów, koleżeńskich, portretowych
4. wykonanie tablo dla klas 8 i/lub 3
5. różnorodność scenografii
6. zamówienia i płatność za zdjęcia online
7. rabat ilościowy
8. możliwość zamówienia wersji elektronicznej zdjęcia/zdjęć
9. bezpłatne wykonanie zdjęć podczas obchodów 60-lecia szkoły w październiku (warunki do uzgodnienia).