/> /> /> />

Porady i konsultacje dotyczące rozwoju dziecka sześcioletniego przed rozpoczęciem rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

DYŻURY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW 6 LATKÓW
OTWARTE SOBOTY W SIEDZIBIE PORADNI
Specjaliści
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Warszawie,
ul. Zawiszy 13
oraz

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Warszawie,
ul. Księcia Janusza45/47
zapraszają
rodziców dzieci sześcioletnich

na porady i konsultacje dotyczące rozwoju dziecka sześcioletniego przed rozpoczęciem
rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
w soboty w godzinach 9.00 – 13.00

Aby zapewnić Państwu bezpieczny pobyt w Poradni, bardzo prosimy o wcześniejszy
kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni

„Otwarte soboty” i dyżurujący specjaliści – Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, ul. Zawiszy 13
(tel: 22 631 57 73, 22 631 08 23)

 21 listopada 2020 r.- psycholog, pedagog, logopeda
 5 grudnia 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda
 12 grudnia 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda
 9 stycznia 2021 r. – psycholog, pedagog, logopeda
 16 stycznia 2021 r. – psycholog, pedagog, logopeda

Otwarte soboty” i dyżurujący specjaliści – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 2 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47
(tel: 22 836 70 88 lub 519 716 101)

 21 listopada 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda
 5 grudnia 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda
 12 grudnia 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda

Możliwe jest również uzyskanie konsultacji telefonicznej, również po wcześniejszym
zgłoszeniu do sekretariatu. Specjalista do Państwa oddzwoni w sobotę.
Naszą pomoc oferujemy bezpłatnie