/> /> /> />

Pomoc Ukrainie na Woli

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi pomocy Ukrainie na Woli (prezentacja poniżej).

Ponadto w Urzędzie Dzielnicy Wola w Warszawie przy ul. Żelaznej 99 funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.

Punkt oferuje nieodpłatne porady dla osób dorosłych:

  • psychologiczne – w zakresie przemocy w rodzinie, uzależnień i innych sytuacji kryzysowych
  • prawne – w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego i karnego.

Informacje i zapisy na porady: tel. 22 443 57 60