/> /> /> />

Podsumowanie Wielkiej Zbiórki Książek

Dnia 6.10.2020 w naszej szkole zakończyliśmy Wielką Zbiórkę Książek. Akcja zorganizowana została przez Fundację Zaczytani.org, która przekaże zebrane książki do szpitali dziecięcych, hospicjów czy placówek opiekuńczych. Zaangażowanie Uczniów i Rodziców w zbiórkę przerosło nasze oczekiwania – serdecznie dziękujemy za aktywny udział!

Szkolne Koło Wolontariatu