/> /> /> />

Podsumowanie akcji: I Ty zostań świętym Mikołajem!

Serdecznie dziękujemy wspaniałym Mikołajom za tak liczny udział w zbiórce darów dla Domu Samotnej Matki. Ilość zebranych prezentów przerosła nasze wszelkie oczekiwania. Dziękujemy za tak duże zaangażowanie oraz chęć niesienia pomocy. Dary zostały już przekazane placówce. Wychowawcy oraz podopieczni również dołączają się do podziękowań.