/> /> /> />

Podróż do Afryki – Uganda

  Odległość między Warszawą a Ugandą, w linii prostej, wynosi 5760 km. Dzięki zdalnej lekcji i przede wszystkim zaproszonej do naszej szkoły Pani Katarzynie Włodkowskiej, polonistce z Zespołu Szkół im. S.Staszica w Pile, wirtualnie zostaliśmy przeniesieni do Afryki. Wysłuchaliśmy ciekawej i wzruszającej opowieści o dzieciach z Ugandy, ich codziennym życiu i marzeniach.

   Spotkanie to uświadomiło nam, że nie liczy się kolejna nowa zabawka, ale człowiek. Rodzina i przyjaciele.