/> /> /> />

Piknik Rodzinny 2022

14 czerwca 2022 roku, w godzinach 16.30-18.30 odbędzie się Piknik Rodzinny, zlokalizowany przy Szkole Podstawowej nr 132 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!