/> /> /> />

Ogólnopolski projekt „Słówko tygodnia”

Ogólnopolski projekt, w którym bierze udział także nasza szkoła, czyli innowacja „Słówko tygodnia” jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się trudności związane ze rozumieniem wypowiedzi czytanych i pisanych oraz brak różnorodności semantycznej komunikatów uczniów.

Uczniowie i uczennice klas 4-8 co tydzień poznają nowe słowo. Cotygodniowe wprowadzanie „słówka tygodnia” i aktywności z nim związanych (używanie w mowie, piśmie, sprawdzenie znajomości znaczenia), np.: obligatoryjny, tudzież, bynajmniej, infantylny, ambiwalentny, emanować, pretensjonalny, konwersacja, abstrahować, pejoratywny, konkluzja, alternatywny wzbogaci zasób słów każdego młodego człowieka.