/> /> /> />

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2022

29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

Uczniowie z klas 8B i 5A czytali młodszym kolegom i koleżankom z klas: 2A, 2B, 2C, 3C wybrane bajki, baśnie i wiersze.