/> /> /> />

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

W roku 2022 Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 132 im. Sándora Petőfiego w Warszawie otrzymała kwotę 15 000 zł dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 

Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.