/> /> /> />

Międzyszkolny Konkurs inspirowany życiem i działalnością Lajosa Kossutha: Węgry to przecież tak blisko nas…. Wena na Kossutha

LXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
organizuje Międzyszkolny Konkurs inspirowany życiem i działalnością Lajosa
Kossutha: Węgry to przecież tak blisko nas…. Wena na Kossutha

Celem projektu jest propagowanie wiedzy o:

1. Postaci Lajosa Kossutha,
2. Historii Węgier,
3. Przyjaźni Polsko -Węgierskiej,
4. Rozwijanie zainteresowań językiem Węgierskim,
5. Kultywowanie Dziedzictwa Narodowego Węgier

Do uczestnictwa w konkursie wena na Kossutha zapraszamy uczniów:
– klas I-III szkoły podstawowej ( kategoria plastyczna )
– klas IV-VIII szkoły podstawowej( kategoria wiersz, film, infografika)


Udział w konkursie polega na wykonaniu indywidualnej pracy .
Dopuszcza się następujące formy pracy:


– literacka wiersz
– film , Wymagania techniczne filmu: rozdzielczość minimalna 720 px (1280 x
– 720), długość maksymalna – 2 min.
– infografika wykonana w technice cyfrowej (plik zapisany w formacie jpg lub
pdf)
– praca malarska (plakat,kolaż ,rysunek) format A3, A4 wykonana dowolną
techniką

Prace konkursowe oceniane będą pod kątem merytorycznym i artystycznym.
Za zdobycie trzech pierwszych miejsc przewidujemy atrakcyjne nagrody książkowe i
urządzenia elektroniczne .Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.
Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji o Konkursie wśród
Uczniów Państwa Szkoły.

Regulamin, procedura zgłoszenia oraz przesyłania kategorii konkursowych i
wszelkie niezbędne materiały dotyczące Konkursu znajdują się w folderze
dostępnym pod adresem: liceum63.edu.pl
Prace konkursowe należy przesłać do dnia 23 kwietnia 2021 r.
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji i
proszę o kontakt bezpośrednio na adres e-mail: konkurs.wegry@liceum63.edu.pl

Z wyrazami szacunku,
Lucyna Kasperowicz
Koordynator projektu