/> /> /> />

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJA

To projekt wspierający rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży. Wszystkim nam zależy, aby wychować dzieci na mądrych, twórczych i szczęśliwych ludzi. Celem projektu było m.in. rozbudzanie w dzieciach wiary we własne możliwości, wdrożenie do rozumienia emocji innych ludzi, wychowanie do wartości takich jak: empatia, wyrozumiałość, szacunek oraz wrażliwość. 

W projekcie wzięła udział klasa 1a. Uczniowie w ciągu całego roku szkolnego zrealizowali 4 moduły. To była długa, ale pasjonująca podróż.