/> /> /> />
Uniwerytet Dzieci

Projekt „Uniwersytet dzieci”

Klasy pierwsze biorą udział w programie: Uniwersytet Dzieci i realizują projekt: Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?

Podczas zajęć dzieci uczą poprzez zabawę, rozwijają inteligencję emocjonalną, czyli zdolność rozpoznawania własnych uczuć i emocji oraz tych należących do innych osób. Rozwój poznawczy i emocjonalny człowieka są ze sobą ściśle powiązane. Wraz z coraz lepszym rozumieniem świata zwiększa się więc również rozumienie innych ludzi. Radzenie sobie z emocjami, pomimo że jest procesem trudnym i wymagającym dużej umiejętności samokontroli, może być zdeterminowane chęcią nawiązywania przyjaźni czy zdobycia pozycji w grupie rówieśniczej. Dotychczas zrealizowano tematy:

Czy można uczyć się szybciej?
Jak się uczyć koncentracji uwagi?
Czym ludzie różnią się między sobą?
Ile pomysłów mieści się w głowie?
Jak ludzie przeżywają emocje?
Czym ludzie różnią się między sobą?
Ile pomysłów mieści się w głowie?
Czym ludzie różnią się między sobą?
Czym ludzie różnią się między sobą?
Jak się uczyć koncentracji uwagi?


Uniwersytet dzieci w klasach drugich, „Jak odczytywać emocje?”

Uniwersytet Dzieci to organizacja non-profit, która powstała w 2007 roku w
Krakowie. Jest pierwszym Uniwersytetem dziecięcym w Polsce. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i wykładów dla dzieci w wieku 6-16 lat.
Misją Uniwersytetu jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, tak, aby mogły one w pełni zrozumieć otaczający ich świat i umiały w nim działać, wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i talenty. Celem Uniwersytetu Dzieci jest uczenie współpracy, rozwijanie potrzeby uczenia się, rozbudzanie pasji i wiedzy.
Uczniowie klas 2 naszej szkoły, rozpoczęli we wrześniu przygodę z Uniwersytetem Dzieci. Został wybrany, wspólny dla wszystkich klas II temat – „Jak odczytywać emocje?”.
Wszystkie emocje mają swoją przyczynę, spotykają nas na co dzień, warto się w nie wsłuchiwać i warto je wyrażać w sposób pozytywny, mimo, że nie zawsze jest to proste. W tym właśnie pomagają zajęcia Uniwersytetu dzieci.
Do tej pory uczniowie klas drugich mogli uczestniczyć w zajęciach:

 1. Czy można uczyć się szybciej?
 2. Jak uczyć się koncentracji uwagi?
 3. Czym ludzie różnią się między sobą?
 4. Jak ludzie przeżywają emocje?
 5. Jak wydobywa się emocje?
  Uczniowie spotykają się podczas zajęć z naukowcami, pedagogami, psychologami, oglądają prezentacje i filmy, które potem są tłumaczone i omawiane. Młodzi odkrywcy zadają pytania, samodzielnie szukają na nie odpowiedzi, biorą udział w klasowych dyskusjach, uczą się wyciągać wnioski.
  Dzieci rozwijają wyobraźnię, uczą się zgodnie i twórczo pracować w zespole, rozbudzają w sobie ciekawość świata. Są chętni, zainteresowani i bardzo aktywni. Tworzą tematyczne prace logiczne lub plastyczne. Zajęcia bardzo im się podobają i z niecierpliwością czekają na następne.
  Po każdych spotkaniach uczniowie uzupełniają w Indeksie, który otrzymali od organizatorów Uniwersytetu Dzieci, informacje na kolejne spotkania, naklejając odpowiednią naklejkę.

W roku szkolnym 2020/21 uczniowie klas trzecich realizują projekt Uniwersytetu Dzieci „ Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy i waży?”.

Podczas zajęć uczniowie sprawdzają, w jaki sposób z matematyki korzystają przedstawiciele różnych zawodów: kucharze, analitycy, krawcy czy muzycy. Trenują projektowanie, wyobraźnię przestrzenną czy odmierzanie składników. Poznają pracę w różnych profesjach, co pozwoli im zwiększyć świadomość, w jakich dziedzinach chcieliby się rozwijać.

We wszystkich klasach zostały zrealizowane 2 scenariusze na rozgrzewkę „Jakie są moje mocne i słabe strony?” oraz „Jaką moc ma empatia?”, które zintegrowały klasę i oswoiły uczniów ze swoimi emocjami.

Następnie zostały przeprowadzone lekcje tematyczne:

„Po co nam matematyka?”

„Co się liczy w tańcu i muzyce?”

„Jak z trójkątów zaprojektować strój sportowy?”

„Po co wymyślono pieniądze?”

„Jak analizować wyniki badań krwi?”

„Matematyka- kto w pracy liczy, mierzy, waży?”

W ramach realizacji projektu  „Matematyka- kto w pracy liczy, mierzy, waży?” uczniowie z klasy III b zrealizowali temat „Jakie są moje mocne i słabe strony?”. Uczniowie dowiedzieli się, jakie mają umiejętności, co przychodzi im z łatwością, a nad czym mogą jeszcze popracować, żeby lepiej odnajdywać się w relacjach i realiach szkolnych oraz pozaszkolnych. Zapewne rozwój samoświadomości dzieci co do swoich zasobów przełoży się na jeszcze większą motywację do nauki

Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje

Jak zapewnić dzieciom dobry start w życiu? Kształtujmy ich kompetencje społeczne! Nawiązywanie relacji z innymi, empatia, świadomość własnych emocji czy dobra współpraca z innymi to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka. Warto je kształtować od najwcześniejszych lat! Klasa IIb wzięła udział w programie „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje” współtworzonym przez Uniwersytet Dzieci. 

W 2019/2020 roku szkolnego klasa II b zrealizowała kolejną lekcję z projektu „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”. Temat zajęć brzmiał: Czym ludzie różnią się między sobą? Uczniowie m. in. uczestniczyli w grze dydaktycznej, obejrzeli filmy edukacyjne, wypowiadali sie na temat cech narysowanych zwierzątek. Dzieci dowiedziały się, co to jest osobowość i jakie są jej typy. 

Uczniowie z klasy 2b zrealizowali kolejny temat z projektu „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”.Dzieci obejrzały film na temat kosmosu, wykonały kilkuetapowe doświadczenie „Planety”, odbyły wędrówkę po planecie twórczego myślenia, przygotowały wieżę naj… oraz otworzyły kufer skarbów w którym każdy znaleziony przedmiot służył do czegoś innego niż na Ziemi. Uczniowie podczas zajęć zdobyli emblematy twórczości.

Uczniowie z klasy II b zrealizowali kolejny temat z projektu „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?” Dzieci obejrzały film „Jak tropić emocje?”. Zrealizowały zadania: „Spójrz z innej perspektywy”, „Co można dostrzec z innej perspektywy?”, omówiły prezentację ukazującą co ludzie robią, gdy się złoszczą. Najwięcej uśmiechu wywołało zadanie dramowe. Uczniowie wiedzą, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami oraz co zrobić, aby poprawić nastrój sobie lub komuś bliskiemu.