/> /> /> />
Uniwerytet Dzieci

„Matematyka- kto w pracy liczy, mierzy, waży?”

W ramach realizacji projektu  „Matematyka- kto w pracy liczy, mierzy, waży?” uczniowie z klasy III b zrealizowali temat „Jakie są moje mocne i słabe strony?”. Uczniowie dowiedzieli się, jakie mają umiejętności, co przychodzi im z łatwością, a nad czym mogą jeszcze popracować, żeby lepiej odnajdywać się w relacjach i realiach szkolnych oraz pozaszkolnych. Zapewne rozwój samoświadomości dzieci co do swoich zasobów przełoży się na jeszcze większą motywację do nauki