/> /> /> />

Lekcje chemii z laboratorium VR Empiriusz

Już od ubiegłego roku szkolnego w naszej szkole funkcjonuje wirtualne laboratorium Empiriusz.

Program ten dzięki zastosowaniu technologi VR pozwala na przeniesienie ucznia do wirtualnej rzeczywistości, gdzie może wykonać bezpiecznie i samodzielnie aż 28 doświadczeń chemicznych. Urządzenie to okazuje się szczególnie pomocne przy realizacji podstawy programowej oraz pomaga w zainteresowaniu dzieci przedmiotem. Empiriusz jest świetnym przykładem połączenia zabawy z przyswajaniem wiedzy!

W marcu w klasach ósmych odbył się cykl lekcji chemii z wykorzystaniem programu do wykonania eksperymentów związanych z badaniem właściwości kwasu etanowego (kwasu octowego) oraz wyższych kwasów karboksylowych. Z kolei w klasach siódmych pomógł w zrozumieniu prawa zachowania masy 😉

Poniżej kilka zdjęć wykonanych podczas zajęć: