/> /> /> />

Lekcje biblioteczne w klasach 4A i 5B

W dniach 16, 18 oraz 30 listopada odbyły się lekcje z zakresu edukacji czytelniczej i informacyjnej w klasach 4A i 5B. Uczniowie przypomnieli sobie zasady funkcjonowania szkolnej biblioteki oraz zachowania się w niej i dbania o książki. Zapoznali się z układem księgozbioru, gatunkami, formami i typami książek dla dzieci, elementami budowy książki i opisem bibliograficznym. Przypomnieli sobie, jak korzystać z elektronicznego katalogu bibliotecznego.

Doskonalili również umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł: słowników, encyklopedii i zasobów internetu: bibliotek cyfrowych, serwisów, baz danych, z poszanowaniem praw do własności intelektualnej.