/> /> /> />

„LATO W MIEŚCIE” – informacje dla rodziców

ZAJĘCIA DLA DZIECI 

Zgodnie z zaleceniami GIS, część zajęć będzie odbywać się na terenie szkoły. Będą one przeprowadzane w formie stacjonarnej (osoby z zewnątrz przychodzą do szkoły – jest im sprawdzana temperatura, zachowują odpowiedni dystans) lub zdalnej (np. poprzez platformy cyfrowe). 

Dzieci są pod stałą opieką jednego wychowawcy, zostały przyporządkowane do grup biorąc pod uwagę w szczególności wytyczne, aby dziecko przebywało stale w tej samej grupie, a następnie biorąc pod uwagę wiek dziecka oraz obecność w grupie innych dzieci ze szkoły macierzystej. Nie ma możliwości zmiany przydzielonych grup. 

POSIŁKI I WYŻYWIENIE ORAZ WODA 

Uczestnicy będą mieli zapewnione kanapki (wydawane rano od 8:00 do 8.45), obiad w godzinach 12:30-14:00, w zależności od ewentualnych zajęć odbywających się w tym czasie. 

Szkoła zapewnia wodę jedynie przy okazji posiłków – nie mamy możliwości korzystania ze szkolnych źródełek ze względu na zalecenia GIS. Prosimy, aby na wszelki wypadek zaopatrzyć dzieci w wodę we własnym zakresie (słodkie napoje są niewskazane, ze względu na ich pobudzające działanie oraz fakt, iż zwykle zwiększają pragnienie po jego chwilowym zaspokojeniu).  

Gdyby posiłki zapewnione przez szkołę okazały się niewystarczające, można również wyposażyć dzieci w jakiś mały prowiant (najlepiej unikać słodyczy oraz słonych przekąsek). Warto pamiętać, że uczestnicy nie mogą sobie niczego pożyczać, a dzieci często mają tendencję do dzielenia się z innymi. 

Zgodnie z zaleceniami GIS, niewskazane jest zabieranie przez dzieci własnych rzeczy i liczbę tych przedmiotów należy ograniczyć do najpotrzebniejszego minimum. Szkoła zapewnia uczestnikom podstawowe przybory szkolne w ramach udostępnionego jej budżetu (papier, kredki, gumki.  W przypadku, gdyby wychowawca grupy planował wykorzystać inne przybory niedostępne w szkole, będzie o tym informował co najmniej dzień wcześniej. 

Do szkoły nie przynosimy własnych zabawek. 

Szkoła zapewnia ogólnodostępną szatnię (np. do pozostawienia kurtki, butów na zmianę), ale nie odpowiada za drogocenne rzeczy w niej pozostawione. 

 KORZYSTANIE Z TELEFONU 

W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonu przez dzieci. Dziecko może mieć telefon ze sobą, ale musi on pozostać schowany w plecaku i wyłączony przez cały okres od momentu przekazania dziecka pod opiekę do czasu jego odbioru. Z uwagi na zalecenia GIS, najlepiej, gdyby dzieci nie zabierały telefonów ze sobą. Opiekunowie w razie potrzeby mogą kontaktować się z sekretariatem szkoły (godz. 8:00-15:00, tel. 22 836 85 16) lub koordynatorem wypoczynku. 

PŁYWALNIA „NOWA FALA” ORAZ ZAJĘCIA SPORTOWE W SZKOLE 

Każda z grup raz lub dwa razy w ciągu tygodnia ma zaplanowane zajęcia na pływalni. 

Dzieci, które danego dnia mają w planie zajęcia na pływalni muszą być wyposażone w strój, czepek, klapki i maseczki, które dzieci muszą mieć założone w szatni oraz na terenie budynku – z wyłączeniem samego zbiornika wodnego. Najlepiej, gdyby miały okulary do pływania oraz coś, w czym można przechować mokry strój oraz worki na buty. Dzieci, które nie biorą udziału w zajęciach z pływania, pozostają wraz z wychowawcą w maseczkach w pobliżu grupy na płycie basenu, więc również muszą mieć klapki i maseczki. 

Na terenie szkoły nie będzie zajęć prowadzonych przez instruktorów sportu, natomiast będą się odbywać zajęcia w sali gimnastycznej. Dzieci będą też mogły korzystać z boiska szkolnego oraz placu zabaw. Warto więc, aby strój dzieci był dostosowany do panujących warunków. Dzieci muszą posiadać buty na zmianę (wyjścia na boisko/patio). 

Powyższe zajęcia będą odbywały się w tych samych, stałych grupach, bez możliwości zajęć wspólnych wymagających mieszania się grup (z uwagi na zalecenia GIS). 

PRZEKAZYWANIE I ODBIÓR DZIECI PRZEZ OPIEKUNÓW 

Podczas odbioru rodzic musi podpisać się na liście odbiorów. Dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na samodzielny powrót, same podpisują się na listach. 

Odbiór dzieci możliwy jest jedynie przez osoby wskazane w karcie wypoczynku przez opiekunów prawnych. Osoby te muszą okazać dokument tożsamości na prośbę kierownika/wychowawcy lub pani woźnej. Ponadto, z uwagi na przepisy dotyczące organizacji wypoczynku, muszą to być osoby pełnoletnie. 

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECI 

zgodnie z Regulaminem FPE 

W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 30 września 2021 r., po spełnieniu następujących warunków: 

 – najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia, skuteczne zgłoszenie nieobecność, (telefoniczne,   

  e-mailowe lub osobiste) przez rodzica/opiekuna prawnego oraz 

– do 31 sierpnia 2021 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko wniosku o zwrot opłaty. 

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.