/> /> /> />

„Łączy nas pamięć”

Opublikowany

Z okazji przypadającej 78 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, w klasie 3a odbyły się zajęcia poświęcone temu tematowi. Uczniowie wysłuchali opowiadania Zofii Staneckiej PAMIĘĆ DROBINEK, które wprowadziło je w tematykę zajęć. Na koniec dzieci wykonały żonkile, włączając się w Akcję Żonkil.