/> /> /> />
Penfriends1

Korespondencja z uczniami ze szkół z Chorwacji i Włoch

Rok szkolny 2020/2021

W ramach współpracy międzynarodowej Penfriends from Cambridge uczniowie kl. 6b otrzymali kartki od przyjaciół z Włoch. Kartki zostały napisane w języku angielskim, co stanowi cenne źródło w rozwijaniu umiejętności językowych, poznawanie kultury i tradycji innego kraju oraz zawieranie międzynarodowych przyjaźni. Uczniowie oczekiwali z niecierpliwością na kartki. Niestety sytuacja na świecie spowodowała, iż adresaci otrzymali je dopiero teraz. Mimo długiego oczekiwania wszyscy z radością i z uśmiechem na twarzy czytali treść kartek od nowych zagranicznych przyjaciół.

Rok szkolny 2018/2019

W ramach współpracy międzynarodowej Penfriends from Cambridge uczniowie kl. 4c i 4e otrzymali w II półroczu kolejną przesyłkę z kartkami od uczniów z Chorwacji i Włoch. Tym razem nasi uczniowie mogli poznać,  gdzie  mieszkają ich zagraniczni przyjaciele oraz ich tradycje i zwyczaje. Kartki zostały napisane w języku angielskim, co stanowi cenne źródło w rozwijaniu kluczowych kompetencji językowych.