/> /> /> />

Konsultacje społeczne polityki młodzieżowej m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

trwają konsultacje społeczne polityki młodzieżowej m.st. Warszawy. W załączeniu przesyłam zaproszenie Prezydenta m.st. Warszawy do wzięcia udziału w konsultacjach oraz do wsparcia upowszechniania informacji o nich wśród społeczności Państwa szkoły.

Polityka młodzieżowa to dokument kierunkowy, spójny z strategią rozwoju miasta #Warszawa2030. W dokumencie określone zostały priorytety, wartości i postawy, które są kluczowe w kontekście pracy z młodzieżą na wszystkich jej płaszczyznach, a które to będą stanowić wskazówki dla władz miasta, miejskich instytucji i wszystkich podmiotów współpracujących z i na rzecz młodzieży.

Zapraszamy każdego mieszkańca i mieszkankę naszego miasta do podzielenia się swoja opinią. Szczególnie zachęcamy do zabrania głosu młodzież oraz osoby pracujące z młodymi warszawiakami i na ich rzecz. Każda opinia się liczy!

Zaangażowanie uczniów w trwające konsultacje daje realną szansę do społecznego zaangażowania, wykazania się postawą obywatelską, ale także to przestrzeń do integracji uczniów i wspólnej dyskusji o tym, w jakim mieście chcemy żyć.

Szczegółowe informacje oraz treść polityki młodzieżowej znaleźć można na stronie https://konsultacje.um.warszawa.pl/mloda_warszawa