/> /> /> />

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021

W związku z wprowadzanymi przez Rząd obostrzeniami konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym z historii, fizyki, biologii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i chemii nie odbędą się w zaplanowanych w harmonogramie terminach,
tj. w dniach 27 – 29 października 2020 r.

Nowe terminy powyższych konkursów przedmiotowych zostaną opublikowanie na naszej stronie internetowej oraz na stronie MSCDN- prosimy o regularne monitorowanie wiadomości w Librusie oraz na naszej stronie.

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
(z wyłączeniem informatyki)DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

zdjęcie pochodzi ze strony: https://konkursy.mscdn.pl