/> /> /> />

Konkursy kuratoryjne z języków obcych 2022/2023

Opublikowany

Harmonogram konkursów

Etap szkolny:

https://www.kuratorium.waw.pl/download/1/21071/Zal11-Harmonogrametapszkolny.docx

Etap rejonowy:

https://www.kuratorium.waw.pl/download/1/21072/Zal12-Harmonogrametaprejonowy.docx

Etap wojewódzki:

https://www.kuratorium.waw.pl/download/1/21073/Zal13-Harmonogrametapwojewodzki.docx

Regulamin

https://www.kuratorium.waw.pl/download/1/21070/ZaldozarzadzeniaMKORegulaminkonkursyprzedmiotowejezykiobce20222023.docx

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

https://www.kuratorium.waw.pl/download/1/21074/Zalnr2-oswiadczenierodzicowlubopiekunowprawnych.docx