/> /> /> />

Konkurs plastyczny: Mój ulubiony polski sportowiec

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym: Mój ulubiony sportowiec. Celem konkursu jest rozbudzenie wyobraźni twórczej wśród uczniów, promowanie utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i aktywnej twórczo, a także inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych. Prace należy przesyłać do organizatora do 29.04.2022 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego, zaś ogłoszenie wyników nastąpi 1.06.2022r. Szczegółowe informacje oraz potrzebne załączniki znajdują się poniżej wpisu: