/> /> /> />

Konkurs na „origami matematyczne”

Zapraszamy do udziału Konkursu „Matematyczne origami”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa
nr 132 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa jest własnoręczne wykonanie wielościanu lub figury przestrzennej utworzonej z wielu wielościanów techniką origami modułowego. Prace należy dostarczyć w
terminie do 17 czerwca 2021r. do swojego nauczyciela matematyki