/> /> /> />

Klasy I -VIII objęci nauczaniem zdalnym

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Uczniowie zostają objęci nauczaniem zdalnym.

Do 29 listopada br. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych. Uczniowie objęci są nauczaniem zdalnym.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.