/> /> /> />

II Międzyszkolny Konkursu Matematyczny MATL – Matematyka i angielski – to lubię!

Zapraszamy warszawskie szkoły do udziału w drugiej edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego MATL, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Korczaka.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki i języka angielskiego wśród uczniów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych oraz dążenie do poprawy jakości nauczania matematyki.

Zgodnie z regulaminem, konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas V-VI oraz klas VII-VIII oraz w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim.

Arkusz zadań obu etapów składać się będzie z trzech części:

  • 5 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru (w tym dwa w języku angielskim),
  • 2 zadań otwartych (1 zadanie otwarte jest sformułowane w języku angielskim, jednakrozwiązanie należy wykonać w języku polskim) ,
  • 1 zadania sprawdzającego znajomość podstawowej angielskiej terminologii matematycznej (10 terminów matematycznych wybranych z zakresu merytorycznego).

Zakres merytoryczny konkursu został podany w Regulaminie konkursu.
Pierwszy etap konkursu odbędzie się 3 lutego 2023r w szkole macierzystej uczestników, drugi – 11 marca 2023r w szkole Organizatora konkursu.

Kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 20 stycznia 2023 r na adres: konkurs.matematyczny.matl@gmail.com.

Organizatorzy konkursu złożyli ponownie wniosek o wpisanie konkursu na listę konkursów punktowanych do liceów.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w konkursie! W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu, harmonogram oraz kartę zgłoszenia szkoły. 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkurs.matematyczny.matl@gmail.com.

Koordynator konkursu,
Anna Zawadzka