/> /> /> />

Harmonogram zakończenia roku szkolnego – 25 czerwca 2021

Klasa Godzina Sala 
0a 12.30 sala gimnastyczna 
0b 12.30 sala gimnastyczna 
1a 10.00 53 
1b 11.00 52 
1c 9.00 58 
1d 8.00 53 
2a 9.00 52 
2b 9.00 59 
2c 11.00 50 
2d 9.00 50 
3a 11.00 58 
3b 9.00 54 
3c 11.00 59 
4a 11.00 47 
4b 8.30 10 
4c 9.00 47 
5a 10.30 10 
5b 8.30 42 
6a 9.00 43 
6b 8.30 22 
6c 8.30 48 
6d 8.30 73 
6e 9.00 24 
7a 11.00 43 
7b 8.30 40 
7c 11.00 24 
8a, 8b, 8c 9.00 sala gimnastyczna