/> /> /> />
1 wrzesnia

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 

Oddziały przedszkolne – WEJŚCIE C (na lewo przez plac zabaw) 

Kl. I – III – WEJŚCIE B (na prawo przez szatnię) 

Kl. IV – VIII – WEJŚCIE A (główne wejście) 

Klasa Godzina rozpoczęcia Numer sali 
0 a 8: 30 61 
0 b 10: 00 55 
I a 9: 00 sala gimnastyczna 
I b 10: 00 sala gimnastyczna 
I c 11: 00 sala gimnastyczna 
I d 12: 00 sala gimnastyczna 
II a 12: 00 52 
II b 8: 30 59 
II c 11: 00 50 
II d 8: 30 50 
III a 9: 00 58 
III b 10: 30 54 
III c 11: 00 59 
IV a 8: 30 47 
IV b 10: 00 10 
IV c 12: 00 10 
V a 11: 00 43 
V b 9: 30 45 
VI a 8: 30 43 
VI b 11: 00 22 
VI c 12: 00 47 
VI d 9: 00 22 
VI e 11: 30 45 
VII a 8: 30 41 
VII b 10: 00 40 
VII c 12: 00 24 
VIII a 10: 00 48 
VIII b 9: 00 56 
VIII c 12: 00 42 

Rodzice klas II – VIII proszeni są o niewchodzenie do szkoły 

Uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I wchodzą do szkoły tylko z jedną dorosłą osobą. 

Uczniowie klas II – III czekają na Wychowawcę przy wejściu do szatni –wejście B 

Uczniowie kl. IV czekają na Wychowawcę przy wejściu do szkoły- wejście A 

Przewidywany czas spotkania Uczniów kl. II -VIII z Wychowawcami to ok. 30 minut 

Prosimy, aby osoby wchodzące do szkoły zdezynfekowały ręce oraz miały właściwie założone maseczkę na twarzy (lub przyłbicę). Uczniowie mogą zdjąć maseczkę w sali lekcyjnej

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego Wychowawcy klas II- VIII rozdadzą Uczniom świadectwa szkolne za poprzedni rok szkolny 

Uczniowie klas IV – VIII otrzymają dokumenty (np. zgoda na zajęcia z religii, etyki, wdż) z prośbą o podpisanie przez Rodziców. 

Rodzice Uczniów z klas II – VIII, którzy w tym roku dopiero rozpoczynają edukację w naszej szkole będą mieli możliwość rozmowy z Wychowawcą Dziecka po zakończeniu spotkania z Uczniami.