/> /> /> />
eko

Ekologiczny dom

Czym jest dom ekologiczny? 

Dom ekologiczny jest znacznie szerszym pojęciem, ponieważ odnosi się ono nie tylko do samego zapotrzebowania na energię, ale również do tego, z czego i jak dom jest wybudowany, a tym samym, jak wpływa on na swoje otoczenie. 

Dom  ekologiczny  jest takim domem, którego  projekt  uwzględnia lokalne uwarunkowania, pozwala na obniżenie wpływu budowy oraz gotowego już domu na środowisko naturalne, który wykorzystuje ekologiczne, przyjazne dla natury materiały. Zatem nie każdy projekt domu jest w stanie spełnić warunki domu ekologicznego. 

Wyróżniki domów ekologicznych: 

  • do budowy domu ekologicznego wykorzystuje się materiały naturalne, ekologiczne, najczęściej pozyskiwane lokalnie, dlatego zamiast egzotycznego drewna wykorzystuje się to rodzime, do ocieplania zamiast styropianu stosuje się takie materiały jak słoma czy trzcina 
  • zamiast cementu stosuje się wapienne jastrychy, tynki zbrojone są naturalnymi materiałami, na przykład sierścią końską 
  • dom ekologiczny powinien być odpowiednio izolowany, aby nie wymagał dużej ilości energii do ogrzewania 
  • stosuje się instalacje pozwalające na oszczędność wody  

Uczniowie klasy 5a,5b, 6a oraz 6b na lekcjach techniki wykonali projekty domów ekologicznych. Sposób wykonania, różnorodność zastosowanych technik, materiałów, kreatywność uczniów, dały niezwykle ciekawe projekty ekologicznych domów.