/> /> /> />

Dzielnicowy konkurs „Bohater z Woli”

Zespół Szkół nr 36 im M Kasprzaka realizuje konkurs „Bohater z Woli”.

Konkurs jest finansowany przez Urząd Dzielnicy Wola w ramach  Dzielnicowego Programu „Wola – Ludzie – Historia – Przyroda”.
Głównym celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży lokalną historią oraz przybliżenie im postaci związanych z dzielnicą. 

Szczegóły zawarte są w „Regulaminie konkursu”