/> /> /> />
jedynka

Dedykowane dla klas pierwszych

wykonała: Klaudia Kowalczyk
wykonały: Joanna Sawosz, Klaudia Kowalczyk, Emilia Dąbrowska
wykonały: Joanna Sawosz, Klaudia Kowalczyk, Emilia Dąbrowska
wykonały: Klaudia Kowalczyk, Joanna Sawosz, Emilia Dąbrowska
wykonały: Klaudia Kowalczyk, Joanna Sawosz, Emilia Dąbrowska
wykonały: Klaudia Kowalczyk, Joanna Sawosz, Emilia Dąbrowska
wykonały: Klaudia Kowalczyk, Joanna Sawosz, Emilia Dąbrowska
wykonały: Klaudia Kowalczyk, Joanna Sawosz, Emilia Dąbrowska
wykonały: Klaudia Kowalczyk, Joanna Sawosz, Emilia Dąbrowska
wykonały: Klaudia Kowalczyk, Joanna Sawosz, Emilia Dąbrowska