/> /> /> />

Czytam z klasą


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny CZYTAM Z KLASĄ- LEKTURKI SPOD CHMURKI realizowany w klasie 1a pod hasłem POZNAJEMY ZAWODY wspiera rozwój czytelnictwa wśród uczniów. Pozwala jednocześnie na innowacyjne podejście do omawiania lektur. 

Uczniowie w grudniu zrealizowali I moduł projektu, w ramach którego omawiali lekturę PILOT I JA. Dzieci poznały bohaterów książki, zapoznały się z pracą pilota, wykonały w grupach modele samolotów z klocków oraz zadania w lekturniku. Zwieńczeniem tych działań jest certyfikat potwierdzający ukończenie I modułu.

Uczniowie klasy 1a zrealizowali II moduł projektu edukacyjnego CZYTAM Z KLASĄ- LEKTURKI SPOD CHMURKI pod hasłem NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY. Dzieci omawiały lekturę „Dzieci Pana Astronoma” W. Chotomskiej. Oprócz wykonania zadań w lekturniku, wiele czasu poświęciły na stworzenie lektury w pudełku. Przez tydzień gromadziły przedmioty związane z omawiana lekturą. Poszerzyły swoją wiedzę na temat Układu Słonecznego. To było ciekawe doświadczenie.

III moduł zakończony. Uczniowie z klasy 1a w trzecim module pod hasłem NA RATUNEK omawiali lekturę pt. „Jak Wojtek został strażakiem” Cz. Janczarskiego. Samodzielnie uzupełnili ćwiczenia dotyczące lektury w lekturniku. Na koniec wykonali lapbook, w którym zamieścili najistotniejsze informacje dotyczące książki oraz wykazali się znajomością numerów alarmowych i sposobów zachowania w sytuacjach trudnych. Podczas zajęć komputerowych stworzyli własną książkę na wybrany przez siebie temat.

Zwieńczeniem całorocznej pracy jest certyfikat ukończenia projektu.