/> /> /> />
Ważne

Narodowe czytanie

W tym roku, 5 września, w całej Polsce odczytany został utwór Juliusza Słowackiego zatytułowany „Balladyna”.

Ważne

Projekt „Zdalna szkoła”

Projekt „Cyfrowa Warszawa” realizowany w ramach projektu „Zdalna Szkoła”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Ważne

Ubezpieczenie

W najbliższy wtorek,
15 września 2020 r. o godzinie 20.30, Supra Brokers S.A organizuje webinar, którego tematem będą ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci i młodzieży.