/> /> /> />

Co zrobiliśmy

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Pragniemy przedstawić Wam na co przeznaczane są składki, które wpłacacie na Fundusz Rady Rodziców oraz pieniądze zebrane podczas pikników i z innych źródeł. Wśród rzeczy oraz wydarzeń finansowanych przez Radę Rodziców znajdują się:

 • nagrody dla uczniów biorących udział w licznych konkursach i turniejach organizowanych przez nauczycieli i wychowawców na świetlicy;
 • ślubowanie klas pierwszych;
 • imprezy dla dzieci np. bal karnawałowy;
 • nagrody dla uczniów na zakończenie pierwszego semestru oraz roku szkolnego;
 • dofinansowanie gazetki szkolnej;
 • pomoc dzieciom potrzebującym;
 • zakup strojów sportowych;
 • zakup strojów dla chóru szkolnego;
 • zakup szafek dla uczniów klas 4-8;
 • stworzony w tym roku (2019/2020) po raz pierwszy szkolny budżet partycypacyjny (budżet, o którego spożytkowaniu decydują uczniowie);
 • zakup sprzętu do pracowni fizyczno – chemicznej.