/> /> /> />
Ważne

Rekrutacja do szkół

Na stronie internetowej https://wyszukiwarka.spw.edu.pl została udostępniona  wyszukiwarka  szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę – rok szkolny 2020/2021.  Wyszukiwarka umożliwia znalezienie szkół zgodnie z preferencjami uczniów. Kandydat może wybrać: typ szkoły, dzielnicę, typ oddziałów, preferowane języki, przedmioty rozszerzone, przedmioty punktowane.  Dodatkowo ma możliwość wyboru oddziałów: integracyjnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych i mistrzostwa sportowego. Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych została przygotowana w ramach projektu Sięgnij […]

Ważne

Egzamin

Harmonogram egzaminu Ósmoklasisty  1. W terminie głównym:  Język polski – 25 maja 2021 (wtorek), godz. 9:00  Matematyka – 26 maja 2021 (środa), godz. 9:00  Język obcy nowożytny – 27 maja 2021 (czwartek), godz. 9:00  2. W terminie dodatkowym:  Język polski – 16 czerwca 2021 (środa), godz. 9:00  Matematyka – 17 czerwca 2021 (czwartek), godz. 9:00  Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 (piątek), godz. 9:00  Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej o 8.30  Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis […]