/> /> /> />

Opłaty za wyżywienie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość dokonywania wpłat za wyżywienie uczniów przelewem na rachunek bankowy ajenta stołówki szkolnej:

Nr konta: 64 1020 1185 0000 4102 0181 7337

Odbiorca: USŁUGI GASTRONOMICZNE ANNA GLINKA ul. Niska 27/15, 01-046 Warszawa, NIP 527-112-77-55

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, klasa

PRZYPOMINAM: Liczba odwołanych obiadów lub pełnego wyżywienia powinna być uzgodniona z ajentem. W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W DANYM DNIU , NALEŻY ODWOŁAĆ OBIAD DO GODZ. 8:00 SMSem na nr 506596554 lub telefonicznie na nr 22 836 85 16. Nie zgłoszone nieobecności dziecka nie będą odliczane.

Opłaty za STYCZEŃ 2021 – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Pełne wyżywienie 19 * 15 ZŁ = 285,00 ZŁ (ZA OKRES 4.01.2021 r. – 29.01.2021 R.)

Opłaty można dokonać: przelewem do dnia 8 STYCZNIA 2021 r lub osobiście
w dniach:

7 STYCZNIA 2020 roku w godzinach 7:00 – 10:00

8 STYCZNIA 2020 roku w godzinach 7:00 – 10:00

Opłaty za GRUDZIEŃ 2020 r.- oddziały przedszkolne

16 x 15,00 zł = 240,00 zł (za okres 1-22.12.2020 r.)

Opłaty za LISTOPAD 2020 r.

Pełne wyżywienie – klasy „0” 20 x 15,00 zł = 300,00 zł (ZA OKRES 2-31.11.2020 R.)

Obiady (klasy I-III) 20 x 10,00 zł = 200,00 zł (ZA OKRES 2-30.11.2020 R. Z WYŁĄCZENIEM 11.11.2020 R.)

Opłaty można dokonać osobiście w dniach (wejście od strony parkingu):

2 listopada 2020 roku w godzinach 7:00 – 13:00

3 listopada 2020 roku w godzinach 7:00 – 10:00

Opłaty za PAŹDZIERNIK 2020 r.

Pełne wyżywienie – klasy „0” 22 x 15,00 zł = 330,00 zł (ZA OKRES 1-31.10.2020 R.)

Obiady (klasy I-VIII) 21 x 10,00 zł = 210,00 zł (ZA OKRES 1-31.10.2020 R. Z WYŁĄCZENIEM 14.10.2020 R.)

PROSZĘ O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT. DZIĘKUJĘ.

Usługi Gastronomiczne Anna Glinka