/> /> /> />

Opłaty za wyżywienie

Szanowni Państwo,

obiady dla Uczniów z klas IV- VIII od 26.10.2020 (poniedziałek) do 06.11.2020 (piątek) zostały odwołane. Nie ma potrzeby zgłaszania.

Anna Glinka

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość dokonywania wpłat za wyżywienie uczniów przelewem na rachunek bankowy ajenta stołówki szkolnej:

Nr konta: 64 1020 1185 0000 4102 0181 7337

Odbiorca: USŁUGI GASTRONOMICZNE ANNA GLINKA ul. Niska 27/15, 01-046 Warszawa, NIP 527-112-77-55

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, klasa

PRZYPOMINAM: Liczba odwołanych obiadów lub pełnego wyżywienia powinna być uzgodniona z ajentem. W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W DANYM DNIU , NALEŻY ODWOŁAĆ OBIAD DO GODZ. 8:00 SMSem na nr 506596554 lub telefonicznie na nr 22 836 85 16. Nie zgłoszone nieobecności dziecka nie będą odliczane.

Opłaty za LISTOPAD 2020 r.

Pełne wyżywienie – klasy „0” 20 x 15,00 zł = 300,00 zł (ZA OKRES 2-31.11.2020 R.)

Obiady (klasy I-III) 20 x 10,00 zł = 200,00 zł (ZA OKRES 2-30.11.2020 R. Z WYŁĄCZENIEM 11.11.2020 R.)

Opłaty można dokonać osobiście w dniach (wejście od strony parkingu):

2 listopada 2020 roku w godzinach 7:00 – 13:00

3 listopada 2020 roku w godzinach 7:00 – 10:00

Opłaty za PAŹDZIERNIK 2020 r.

Pełne wyżywienie – klasy „0” 22 x 15,00 zł = 330,00 zł (ZA OKRES 1-31.10.2020 R.)

Obiady (klasy I-VIII) 21 x 10,00 zł = 210,00 zł (ZA OKRES 1-31.10.2020 R. Z WYŁĄCZENIEM 14.10.2020 R.)

PROSZĘ O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT. DZIĘKUJĘ.

Usługi Gastronomiczne Anna Glinka