/> /> /> />

Opłaty za wyżywienie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość dokonywania wpłat za wyżywienie uczniów przelewem na rachunek bankowy ajenta stołówki szkolnej:

Nr konta: 64 1020 1185 0000 4102 0181 7337

Odbiorca: USŁUGI GASTRONOMICZNE ANNA GLINKA ul. Niska 27/15, 01-046 Warszawa, NIP 527-112-77-55

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, klasa

PRZYPOMINAM:
Liczba odwołanych obiadów lub pełnego wyżywienia powinna być uzgodniona z ajentem.
W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W DANYM DNIU , NALEŻY ODWOŁAĆ OBIAD DO GODZ. 8:00 SMSem na nr 506596554 lub telefonicznie na nr 22 836 85 16. Nie zgłoszone nieobecności dziecka nie będą odliczane.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie proszę o uregulowanie zaległych płatności
za obiady w szczególności:

uczniowie klas IV, V, VII za 4 obiady w miesiącu maju
uczniowie klas VI za 3 obiady w miesiącu maju
W razie wątpliwości proszę o kontakt.
Z poważaniem,
Anna Glinka
Usługi Gastronomiczne

Wpłaty za obiady lub pełne wyżywienie należy dokonać

do 4 CZERWCA 2021 r.

Opłaty za CZERWIEC 2021 r.

Pełne wyżywienie – klasy „0” 20 x 15,00 zł = 300,00 zł (ZA OKRES 1-30.06.2021 R. z wyłączeniem 3-4.06.2021r.)
Obiady (klasy I-VIII) 16 x 10,00 zł = 160,00 zł (ZA OKRES 1-24.05.2021 R. z wyłączeniem 3-4.06.2021r.)


Opłaty można dokonać osobiście w dniach (wejście od strony parkingu):
1 czerwca 2021 roku w godzinach 7:00 – 10:00
2 czerwca 2021 roku w godzinach 7:00 – 10:00

Wpłaty za obiady lub pełne wyżywienie należy dokonać

do 4 MAJA 2021 r.

Opłaty za MAJ 2021 r.

Pełne wyżywienie – klasy „0” 20 x 15,00 zł = 300,00 zł (ZA OKRES 4-31.05.2021 R.)
Obiady (klasy I-III) 15 x 10,00 zł = 150,00 zł (ZA OKRES 4-21.05.2021 R. ORAZ 31.05.2021R.)

PROSZĘ ODLICZYĆ NIEWYKORZYSTANE OBIADY W MIESIĄCU MARZEC, TJ. 8
POSIŁKÓW 150zł-80zł = 70zł (do zapłaty)


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

za miesiąc KWIECIEŃ 2021

Pełne wyżywienie 10 * 15 ZŁ = 150,00 ZŁ (ZA OKRES 19-30.04.2021 R.)

Od powyższej kwoty proszę odliczyć 45,00 zł za dni: 29,30 i
31 marca 2021. Do zapłaty będzie 105,00 zł
.

Wpłaty za obiady lub pełne wyżywienie należy dokonać do 3 MARCA 2021 r.

Opłaty za MARZEC 2021 r.

Pełne wyżywienie – klasy „0” 23 x 15,00 zł = 345,00 zł (ZA OKRES 1-31.03.2021 R.)
Obiady (klasy I-III) 23 x 10,00 zł = 230,00 zł (ZA OKRES 1-31.03.2021 R.)


Opłaty można dokonać osobiście w dniach (wejście od strony parkingu):
1 MARCA 2021 roku w godzinach 7:00 – 10:00
2 MARCA 2021 roku w godzinach 7:00 – 10:00

Opłaty za LUTY 2021 r.

Wpłaty za obiady lub pełne wyżywienie należy dokonać do 3 LUTEGO 2021 r.

Pełne wyżywienie –klasy „0” 20 x 15,00 zł = 300,00 zł (ZA OKRES 1-26.02.2021 R.)

Obiady (klasy I-III) 20 x 10,00 zł = 200,00 zł (ZA OKRES 1-26.02.2021 R.)

Opłaty za STYCZEŃ 2021

Pełne wyżywienie – klasy „0” 19 x 15,00 zł = 285,00 zł (ZA OKRES 4-29.01.2021 R.)
Obiady (klasy I-III) 10 x 10,00 zł = 100,00 zł (ZA OKRES 18-29.01.2021 R. – WYPŁATY DOTYCZĄ OSÓB, KTÓRE W LISTOPADZIE ZAPŁACIŁY TYLKO ZA 5 OBIADÓW)
Opłaty można dokonać osobiście w dniach (wejście od strony parkingu):
18 STYCZNIA 2021 roku w godzinach 7:00 – 10:00
19 STYCZNIA 2021 roku w godzinach 7:00 – 10:00

Opłaty za GRUDZIEŃ 2020 r.- oddziały przedszkolne

16 x 15,00 zł = 240,00 zł (za okres 1-22.12.2020 r.)

Opłaty za LISTOPAD 2020 r.

Pełne wyżywienie – klasy „0” 20 x 15,00 zł = 300,00 zł (ZA OKRES 2-31.11.2020 R.)

Obiady (klasy I-III) 20 x 10,00 zł = 200,00 zł (ZA OKRES 2-30.11.2020 R. Z WYŁĄCZENIEM 11.11.2020 R.)

Opłaty można dokonać osobiście w dniach (wejście od strony parkingu):

2 listopada 2020 roku w godzinach 7:00 – 13:00

3 listopada 2020 roku w godzinach 7:00 – 10:00

Opłaty za PAŹDZIERNIK 2020 r.

Pełne wyżywienie – klasy „0” 22 x 15,00 zł = 330,00 zł (ZA OKRES 1-31.10.2020 R.)

Obiady (klasy I-VIII) 21 x 10,00 zł = 210,00 zł (ZA OKRES 1-31.10.2020 R. Z WYŁĄCZENIEM 14.10.2020 R.)

PROSZĘ O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT. DZIĘKUJĘ.

Usługi Gastronomiczne Anna Glinka