/> /> /> />
Uniwerytet Dzieci

Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje

Jak zapewnić dzieciom dobry start w życiu? Kształtujmy ich kompetencje społeczne! Nawiązywanie relacji z innymi, empatia, świadomość własnych emocji czy dobra współpraca z innymi to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka. Warto je kształtować od najwcześniejszych lat! Klasa IIb wzięła udział w programie „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje” współtworzonym przez Uniwersytet Dzieci. 

W 2019/2020 roku szkolnego klasa II b zrealizowała kolejną lekcję z projektu „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”. Temat zajęć brzmiał: Czym ludzie różnią się między sobą? Uczniowie m. in. uczestniczyli w grze dydaktycznej, obejrzeli filmy edukacyjne, wypowiadali sie na temat cech narysowanych zwierzątek. Dzieci dowiedziały się, co to jest osobowość i jakie są jej typy. 

Uczniowie z klasy 2b zrealizowali kolejny temat z projektu „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”.Dzieci obejrzały film na temat kosmosu, wykonały kilkuetapowe doświadczenie „Planety”, odbyły wędrówkę po planecie twórczego myślenia, przygotowały wieżę naj… oraz otworzyły kufer skarbów w którym każdy znaleziony przedmiot służył do czegoś innego niż na Ziemi. Uczniowie podczas zajęć zdobyli emblematy twórczości.

Uczniowie z klasy II b zrealizowali kolejny temat z projektu „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?” Dzieci obejrzały film „Jak tropić emocje?”. Zrealizowały zadania: „Spójrz z innej perspektywy”, „Co można dostrzec z innej perspektywy?”, omówiły prezentację ukazującą co ludzie robią, gdy się złoszczą. Najwięcej uśmiechu wywołało zadanie dramowe. Uczniowie wiedzą, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami oraz co zrobić, aby poprawić nastrój sobie lub komuś bliskiemu.