/> /> /> />
bibioteka glosowanie

Akcja „Książkowa lista przebojów”

Biblioteka 132 SP w Warszawie zaprasza wszystkich uczniów do udziału w głosowaniu na książkę, którą warto przeczytać i polecić innym czytelnikom. Głosowanie będzie odbywało się w formie elektronicznej.  

W  dzienniku elektronicznym  Librus na adres nauczyciela bibliotekarza, należy przesłać informację zawierającą imię i nazwisko autora, tytuł polecanej książki oraz swoje imię, nazwisko i klasę. 

Na Facebooku, należy przesłać informację zawierającą imię i nazwisko autora, tytuł, może być też zdjęcie okładki polecanej książki oraz swoje imię, nazwisko i klasę – dodając  komentarz pod postem akcji. 

Spośród uczestników akcji biorących udział w głosowaniu, wylosowana zostanie osoba, która otrzyma nagrodę. Polecana przez laureata książka zostanie zakupiona do biblioteki (jeśli nie ma jej w księgozbiorze). 

Czas trwania akcji: 1 marca – 15 maja 2021 r. 

Ranking najpopularniejszych książek, które czytają uczniowie  132 SP zostanie ogłoszony na stronie szkoły w czerwcu 2021 roku.