/> /> /> />
Ważne

Informacje

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Ważne

Konkursy

Sprawdź aktualne konkursy
NOWE

Ważne

Egzamin

Aktualne szczegóły dotyczące egzaminu ósmoklasisty 2021

Ważne

Plan lekcji

Plany lekcji obowiązujące od 8 lutego 2021

Ważne

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego Szanowni Państwo,przed nami rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Dla wszystkich zainteresowanych wyborem szkoły kształcącej w zawodzie, przygotowaliśmy Mapę Wolskich Szkół Zawodowych, czyli kompleksowy zbiór informacji dotyczących wolskich szkół zawodowych. Mapa umożliwia w interaktywny sposób (po najechaniu kursorem na adres www. szkoły) zapoznanie sięz ofertą szkoły, zawodami, w których kształci, […]

Ważne

Ubezpieczenie

W najbliższy wtorek,
15 września 2020 r. o godzinie 20.30, Supra Brokers S.A organizuje webinar, którego tematem będą ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci i młodzieży.

Ważne

Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych

Na stronie internetowej https://wyszukiwarka.spw.edu.pl została udostępniona  wyszukiwarka  szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę – rok szkolny 2020/2021.  Wyszukiwarka umożliwia znalezienie szkół zgodnie z preferencjami uczniów. Kandydat może wybrać: typ szkoły, dzielnicę, typ oddziałów, preferowane języki, przedmioty rozszerzone, przedmioty punktowane.  Dodatkowo ma możliwość wyboru oddziałów: integracyjnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych i mistrzostwa sportowego. Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych została przygotowana w ramach projektu Sięgnij […]

Ważne

Finanse

Informacje dot. wpłat na Radę Rodziców

Ważne

Co zrobiliśmy

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, Pragniemy przedstawić Wam na co przeznaczane są składki, które wpłacacie na Fundusz Rady Rodziców oraz pieniądze zebrane podczas pikników i z innych źródeł. Wśród rzeczy oraz wydarzeń finansowanych przez Radę Rodziców znajdują się: nagrody dla uczniów biorących udział w licznych konkursach i turniejach organizowanych przez nauczycieli i wychowawców na świetlicy; ślubowanie […]

Ważne

O nas

Rada Rodziców działa na podstawie Art.83 i Art. 84 ustawy Prawo oświatoweoraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 132 w Warszawie. Rada Rodziców jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach: z innymi organami szkoły, między innymi: Radą Pedagogiczną, Dyrektorem, Samorządem Uczniowskim, z instytucjami pozaszkolnymi, między innymi: z samorządem […]