5a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf RR SGim2 religia JW 41 wf RR SGim2   godz.wych TO 47
2 8:50- 9:35 wf RR SGim2 j.angielski TM 56 wf RR SGim2 j.polski IN 43 informatyka DC 73
3 9:45-10:30 przyroda IT 10 plastyka SA 22 muzyka TO 47 j.angielski TM 56 j.angielski TM 56
4 10:45-11:30 przyroda IT 10 matematyka TO 47 matematyka TO 47 matematyka TO 47 matematyka TO 47
5 11:40-12:25 matematyka TO 47 j.polski IN 43 j.polski IN 43 religia JW 22 historia WK 41
6 12:45-13:30 j.polski IN 43 j.polski IN 43 technika DC 22 przyroda IT 10 etyka #et5 10
7 13:50-14:35       wdżs HW 59  
wygenerowano 30.01.2017
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum