H.W±sowska (HW)
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45     2c kszt.zint 59
   
2 8:50- 9:35 2c kszt.zint 59
2c kszt.zint 59
2c kszt.zint 59
   
3 9:45-10:30 2c kszt.zint 59
2c kszt.zint 59
2c kszt.zint 59
   
4 10:45-11:30 2c kszt.zint 59
2c wf basen
2c kszt.zint 59
   
5 11:40-12:25   2c wf basen
  2c kszt.zint 59
2c muzyka 59
6 12:45-13:30     5c wd¿s 56
2c kszt.zint 59
2c informatyka 73
7 13:50-14:35     5b wd¿s 42
5a wd¿s 59
2c plastyka 59
8 14:45-15:30       2c wf SGim2
2c kszt.zint 59
wygenerowano 30.01.2017
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum