^Do góry
  
  
  

logo LS

Penfriends from Cambridge

logo etwinning

instaling

2061786
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
273
1528
7752
23512
2061786

Twoje IP: 3.228.220.31

Logowanie

ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ

w Szkole Podstawowej nr 132 im. Sándora Petöfiego w Warszawie

Szanowni Państwo,

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petöfiego w Warszawie do 10 kwietnia funkcjonowała będzie w trybie nauczania zdalnego.

Sposób prowadzenia zajęć

W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji w godzinach od 8:00 do 16:00.

W tym czasie nauczyciele monitorowali będą pracę dzieci, udzielali bieżącej informacji zwrotnej, konsultowali realizację przydzielonych zadań.

Komunikacja

KLASY IV - VIII

Komunikacja z Państwem prowadzona będzie przede wszystkim za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia , alternatywnie - poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznych (Platforma Office 365).

KLASY 0- III

Nauczyciele uczniów z klas I-III i oddziałów przedszkolnych będą kontaktowali się z Państwem (przesyłając materiały dla dzieci) poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia lub pocztę elektroniczną.

 

Przekazywanie zadań uczniom

Zadania do wykonania przez uczniów przekazywane będą przez wychowawców.

Poprzez przekazanie zadań rozumieć należy:
– poinformowanie o tematach zakresie zadań,
– wskazanie celów i kryteriów sukcesu prowadzących do osiągnięcia założonych celów,
– odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości,
– określenie sposobów monitorowania działań uczniów i przekazywania informacji zwrotnej,
– ustalenie sposobu prezentacji zadań i ich oceny.

Nauczyciele, za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS oraz łączy internetowych, monitorowali będą realizację zadań i udzielali informacji zwrotnej wskazującej, co uczeń robi dobrze i w jakim kierunku musi pracować dalej, aby osiągnąć założony cel. Czynności te wykonywane będą w czasie indywidualnie uzgodnionym z poszczególnymi uczniami.

 
Sposób realizacji zadań

Zadania przekazane do realizacji uczeń może realizować w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i możliwościom. Korzystanie z narzędzi informatycznych może odbywać się w sposób, który umożliwi korzystanie z nich również pozostałym członkom rodziny.

Prosimy też, aby w czasie pracy zaplanować różne formy aktywności fizycznej, możliwe w miejscu zamieszkania – dotyczy wszystkich grup wiekowych.

Szczegółowy harmonogram pracy każdej z klas przekażemy poprzez dziennik elektroniczny.

 

Szanowni Państwo,

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nawiążą kontakt z Państwa dziećmi i ustalą z nimi sposoby komunikacji, zakresy programowe z poszczególnych przedmiotów, sposoby oceniania.

Bardzo proszę o obserwowanie naszej strony www.sp132.waw.pltam też będą pojawiały się informacje (od pracowników pedagogicznych), które będą mogły być wykorzystywane przez naszych uczniów, ale też przez Państwa całe rodziny (gry, zabawy, polecane książki, konkursy, artykuły).

Szanowni Państwo,

dołożymy wszelkich starań, aby to nowe dla nas wszystkich zadanie, jakim jest nauczanie zdalne, było efektywne, jak najmniej stresujące, jak najbardziej wspierające.

Proszę pamiętać, że nie chodzi o to, żeby zrobić zadanie za dziecko, wyręczyć je we wszystkim, ale zachęcić je do pracy własnej, odpowiedzialności, uczciwości, poszukiwania rozwiązań oraz zorganizowania sobie dnia pracy.

To są bardzo ważne umiejętności, które należy kształcić w młodych ludziach.

W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Z poważaniem
Katarzyna Górecka

Dyrektor Szkoły

dziekujemy

Drodzy Nauczyciele,
bardzo dziękujemy za organizację pracy nauczania z Uczniami naszej szkoły. Dziękujemy za pomysłowość, otwartość na nowe technologie, wsparcie, jakie dajecie naszym Uczniom, codzienne kontakty z Uczniami i Rodzicami.
Szczególne ciepłe podziękowania kierujemy do p. Szymona i p. Dariusza za wsparcie informatyczne zarówno Nauczycieli jak i Uczniów.


Drodzy Uczniowie,
wielkie podziękowania za zaangażowanie i chęć nauki. Doceniamy systematyczność wykonywania zadań – tych on-line, na platformach polecanych przez Nauczycieli i najzwyczajniej w zeszytach (do wykonywania zadań z wychowania fizycznego też zachęcamy – wszak ruch to zdrowie).
Tęsknimy za Wami!


Drodzy Rodzice,
serdecznie dziękujemy za wyrozumiałość, za pomoc, za cierpliwość, za wspomaganie pracy Dzieci, za tłumaczenie, za wszystko. Bez Was byłoby bardzo trudno.

Razem damy radę!

Z życzeniami zdrowia i szybkiego powrotu do szkoły
Katarzyna Górecka
Joanna Krzemińska
Elżbieta Świderska

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

   Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów

    Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

    Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

    Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

 

Konkurs plastyczno- fotograficzny dla klas 1-3

WIOSNA W MOIM MIEŚCIE

 

Informujemy, że ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach  termin zgłaszania szkół został wydłużony do 20 kwietnia, a składania prac konkursowych do 22 maja.

                                                                                      Organizator 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 132 Rights Reserved.