Stołówka szkolna

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość dokonywania wpłat za wyżywienie uczniów przelewem na rachunek bankowy ajenta stołówki szkolnej.

Nr konta:                 64 1020 1185 0000 4102 0181 7337

Odbiorca:                USŁUGI GASTRONOMICZNE ANNA GLINKA

                               ul. Niska 27/15,

                              01-046 Warszawa, NIP 527-112-77-55

 

Wpłaty za obiady lub pełne wyżywienie należy dokonać

do 30 maja 2018r.

PRZYPOMINAM: Liczba odwołanych obiadów lub pełnego wyżywienia powinna być uzgodniona z ajentem. W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W DANYM DNIU , NALEŻY ODWOŁAĆ OBIAD DO GODZ. 9:00 (ODDZIAŁ PRZEDSZKONY DO GODZ. 8:00). Nie zgłoszone nieobecności dziecka nie będą odliczane.

Opłaty za czerwiec 2018r.
(za okres 04- 29.06.2018 r.  dla klas "0"
za okres od 04 - 21.06.2018 r. dla klas I - VII)

Pełne wyżywienie – klasy „0”                            20 x 13,00 = 260,00 zł

 

Obiady (klasy I-VII)                                               14 x 8,00   = 112,00 zł

 

Opłaty można dokonać osobiście w dniach:

 

4, 5 czerwca 2018 roku w godzinach: 7:00 - 10:00

                                                                                 

                                                                                  Usługi Gastronomiczne Anna Glinka