Stołówka szkolna

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość dokonywania wpłat za wyżywienie uczniów przelewem na rachunek bankowy ajenta stołówki szkolnej.

Nr konta:                 64 1020 1185 0000 4102 0181 7337

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość dokonywania wpłat za wyżywienie uczniów przelewem na rachunek bankowy ajenta stołówki szkolnej:

Nr konta:                 64 1020 1185 0000 4102 0181 7337

Odbiorca:                USŁUGI GASTRONOMICZNE ANNA GLINKA

                               ul. Niska 27/15,

                              01-046 Warszawa, NIP 527-112-77-55

 

Wpłaty za obiady lub pełne wyżywienie należy dokonać

do 31 maja 2017r.

PRZYPOMINAM: Liczba odwołanych obiadów lub pełnego wyżywienia powinna być uzgodniona z ajentem. W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W DANYM DNIU , NALEŻY ODWOŁAĆ OBIAD DO GODZ. 9:00 (ODDZIAŁ PRZEDSZKONY DO GODZ. 8:00). Nie zgłoszone nieobecności dziecka nie będą odliczane.

Opłaty za czerwiec 2017r.

Pełne wyżywienie – klasy „0”                            21 x 12,00 = 252,00 zł
(za okres 1-30.06.2017r z wyłączeniem 15.06.2017r.)

 

Wyżywienie bez podwieczorku - klasy „0”     21 x 10,00 = 210,00 zł
(za okres 1-30.06.2017r z wyłączeniem 15.06.2017r.)

 

Obiady (klasy I-VI)                                                14 x 7,50   = 105,00 zł
(za okres 1-22.06.2017r. z wyłączeniem 15-16.06.2017r.)

 

Opłaty można dokonać osobiście  w godzinach 7:00 – 10:00  w dniach:

 

5 czerwca 2017 roku

6 czerwca 2017 roku

                                                                                 

                                                                                  Usługi Gastronomiczne Anna Glinka