Stołówka szkolna

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość dokonywania wpłat za wyżywienie uczniów przelewem na rachunek bankowy ajenta stołówki szkolnej.

Nr konta:                 64 1020 1185 0000 4102 0181 7337

Odbiorca:                USŁUGI GASTRONOMICZNE ANNA GLINKA

                               ul. Niska 27/15,

                              01-046 Warszawa, NIP 527-112-77-55

 

Wpłaty za obiady lub pełne wyżywienie należy dokonać

do 30 listopada 2017r.

PRZYPOMINAM: Liczba odwołanych obiadów lub pełnego wyżywienia powinna być uzgodniona z ajentem. W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W DANYM DNIU , NALEŻY ODWOŁAĆ OBIAD DO GODZ. 9:00 (ODDZIAŁ PRZEDSZKONY DO GODZ. 8:00). Nie zgłoszone nieobecności dziecka nie będą odliczane.

Opłaty za grudzień 2017r.

Pełne wyżywienie – klasy „0”                            19 x 12,00 = 228,00 zł
(za okres 1-22, 27-29.12.2017 r.)

 

Obiady (klasy I-VII)                                                16 x 7,50   = 120,00 zł
(za okres 1-22.12.2017 r.)

 

Opłaty można dokonać osobiście w dniach:

 

4 grudnia 2017 roku w godzinach: 7:00 - 10:00

5 grudnia 2017 roku w godzinach: 7:00 - 10:00

                                                                                 

                                                                                  Usługi Gastronomiczne Anna Glinka

 

 

Śnieg na stronie