Stołówka szkolna

INFORMACJE

Wpłaty za obiady lub pełne wyżywienie  należy dokonać do  30 dnia poprzedzającego miesiąca.

Liczba odwołanych obiadów lub pełnego wyżywienia powinny być uzgodnione z ajentem.

 

Przelewu należy dokonać na adres:

Odbiorca:

USŁUGI GASTRONOMICZNE  ;  ANNA GLINKA

01-046 Warszawa, ul. Niska 27/15 ; NIP  527-112-77-55

Nr. rachunku bankowego: 64 1020 1185 0000 4102 0181 7337

 Usługi Gastronomiczne Anna Glinka

 

ODWOŁANIA OBIADÓW – DOT. NIEOBECNOŚCI DZIECKA W SZKOLE

 

  1. PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W DANYM DNIU , NALEŻY ODWOŁAĆ OBIAD DO GODZ. 9:00 ( ODDZIAŁ PRZEDSZKONY DO GODZ. 8:00

  2. JEŻELI DZIECKO REZYGNUJE  Z OBIADÓW DANEGO MIESIĄCA , NALEŻY OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE POINFORMOWAĆ AJENTA STOŁÓWKI DO 30-TEGO DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA.

  3. OPŁATY SĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE W WYZNACZONYCH DNIACH I GODZINACH – INFORMACJA JEST WYWIESZANA  NA BIEŻĄCO NA BOKSACH W SZATNI.

  

Numer telefonu:

22 836 85 1622 836 85 16 wew. 16

22 836 03 8822 836 03 88 wew. 16

Usługi Gastronomiczne Anna Glinka